Amerpoort - Groepswonen en Logeerhuis te Baarn - Vervangende nieuwbouw groepswonen en nieuwbouw logeerhuis voor bewoners met meervoudig complexe beperkingen

info
full screen
×opdrachtgever
Stichting Amerpoort

planlocatie
Baarn, locatie Nieuwenoord

omvang
- 4 groepswoningen voor MCG volwassenen;
- 2 groepswoningen voor MCG kinderen;
- 8 studio’s voor geclusterd wonen MCG volwassenen;
- logeerhuis met 16 plaatsen.

planvorming
2005 - 2008

realisatie
2009 - 2011

link
Amerpoort, Isengardplein


Vraagstelling / plandefinitie

Vervangende nieuwbouw voor groepswoningen binnen een instellingsoord voor gehandicaptenzorg en toevoeging van een logeerhuis.
In de afgelopen jaren zijn diverse locaties voor gehandicaptenzorg gemonitord op de kwaliteit van de woongebouwen. Diverse woongebouwen op de locatie Amerpoort – Nieuwenoord in Baarn blijken niet meer aan de huidige visie op woonkwaliteit te voldoen. Specifiek is er behoefte aan 56 zorgplaatsen, verdeeld over:
- 22 plaatsen voor volwassenen met een meervoudige complexe handicap;
- 10 plaatsen voor kinderen met een meervoudige complexe handicap;
- 8 begeleid wonen studio’s voor volwassenen met een beperkte vorm van zelfstandigheid;
- logeerhuis voor meervoudig complex gehandicapten (16 plaatsen).

Op het terrein bevinden zich meerdere ‘straten’ waaraan (ter herkenning voor de bewoners) elke woonvorm een eigen uitstraling heeft; ook voor dit plan was de ‘eigenheid’ een belangrijke voorwaarde.Toelichting op het plan

Het plan bestaat uit twee groepswoongebouwen en een logeerhuis voor bewoners met een meervoudig complexe handicap. In eerste instantie leefde het idee, dat het instellingsterrein zich in de toekomst zou ontwikkelen richting ‘reguliere’ bewoning en was de vraagstelling erop geënt dat de volumes met (minimaal het) behoud van het casco in de toekomst hiervoor getransformeerd konden worden. Echter in de loop van het ontwerpproces is onder invloed van de toenemende financiële én programmatische druk (heroriëntatie binnen de zorg door toenemende financiële zelfverantwoordelijkheid en toenemende zorgzwaarte) ervoor gekozen de gebouwen als maatwerk voor de gehandicaptenzorg te realiseren.

De drie gebouwen samen vormen een eigen cluster op het terrein. In tegenstelling tot de bestaande woonvormen, wordt er in dit plan ook op de verdieping gewoond (mede ingegeven door de financiële kaders). Dit gaf de mogelijkheid een geheel eigen karakter aan de constellatie te geven. De drie bouwdelen zijn zo gepositioneerd, dat er binnen deze structuur een verblijfsplein is ontstaan, terwijl het tot dan toe op het instellingsoord gebruikelijk ‘aan de straat’ gewoond werd. Deze opzet beantwoordt aan de toenemende vraag naar een beschermde omgeving, met name door de toename aan bewoners met een autistische indicatie. Ter versterking van de oriëntatie en herkenbarheid voor de bewoners is ervoor gekozen de groepswoningen
op de begane grond aan de ‘buitenzijde’(straatzijde) te ontsluiten, terwijl de groepswoningen op de verdiepingen
vanaf het omsloten plein worden benaderd. De gemeenschappelijke huiskamers en buitenruimten voor de bovenverdiepingen zijn vervolgens weer op de bosrijke buitenzijde gericht.

Om aan te sluiten met de bosrijke omgeving is voor de gebouwen een ingetogen vormgeving en materialisatie in aarde tonen toegepast. De gebouwen kenmerken zich door een horizontale gelede hoofdstructuur en gevels bestaande uit hout, glas en vezelcementplaat. Karakteristiek zijn de ruime erkers van de huiskamers, waardoor de natuur van binnenuit volop beleefd kan worden. De privéruimten (zitslaapkamers) zijn meer gesloten, waardoor de bewoners zich hier kunnen terugtrekken.

Voor het logeerhuis is de vraag naar ‘bescherming’ nog sterker. Daarom heeft deze aan de ‘publieke’ zijden een gemetselde gevel gekregen waarmee de privéruimten worden omvat. Aan de tuinzijde is het gebouw voorzien van een ruim opgezette terrasvoorziening en opent het zich juist richting de vrije natuur.

Alle gebouwen zijn traditioneel gestapeld gebouwd, in kalkzandsteen en kanaalplaatvloeren; de gevels zijn in houtskeletbouw gevelvullende elementen uitgevoerd.

Dit project is in dienst van Architectenbureau Huibers&Jarring BV gerealiseerd.


 
Loading...