BAM Techniek regio Midden - Upgrading bedrijfslocatie - Revitalisatie van een bestaande bedrijfslocatie te Veenendaal

info
full screen
×opdrachtgever
BAM Techniek regio Midden

planlocatie
Veenendaal, Industrielaan

omvang
Opwaardering en uitbreiding kantoorcapaciteit
en upgrading werkplaatsen

planvorming
2006 - 2008

realisatie
2008 - 2009Vraagstelling / Plandefinitie

BAM Techniek Veenendaal is van oudsher verworteld met de locatie aan de Industrielaan. De directie had reeds het besluit genomen tot bedrijfsverplaatsing daar de mogelijkheden aan de Industrielaan uitgeput leken. Ten gevolge van een grote brand op het naastgelegen perceel heeft een deel van het bedrijf veel brandschade opgelopen. Aangezien hierdoor de kaders voor de huidige locatie veranderden is dit moment aangegrepen de directie door middel van een visie op de locatie ervan te overtuigen, dat de huidige plek voldoende potentie heeft de beoogde bedrijfsvoering opnieuw decennia te kunnen huisvesten.Toelichting op het plan

Het plan betreft de integrale opwaardering van de bestaande bedrijfslocatie van de BAM Techniek in Veenendaal door herstructurering, opwaardering en uitbreiding.
In de nieuwe constellatie is de toegevoegde directievleugel beeldbepalend voor de vestiging. Het slanke bouwdeel in drie bouwlagen bevindt zich naast het bestaande, tweelaagse kantoorgedeelte. Door de tactische plaatsing van dit bouwdeel vormt het samen met het bestaande kantorendeel het nieuwe straatbeeld voor de locatie én heeft men van hieruit overzicht over de bedrijfslocatie. De nieuwe hoofdentree is ondergebracht in een ‘overdekte straat’ tussen de bouwdelen en verbindt de voorzijde van het complex met het achterliggende werkterrein.
Het drielaagse directieverblijf bestaat uit een bakstenen plint waarop een stalen schil rust. De bakstenen plint, waarin zich de spreekkamers bevinden, begeleidt de bezoeker naar de hoofdentree. De directieruimten bevinden zich in de daarboven gelegen stalen schil.
De hoofdopzet van het bestaande kantoorgedeelte is gehandhaafd (centraal trappenhuis), maar de kantoren eromheen zijn volledig gereorganiseerd. De buitengevels zijn gerenoveerd, waarbij de bestaande aluminium puiconstructie is hergebruikt.
De uitbreiding van de kantoorcapaciteit in twee bouwlagen is achter het bestaande kantoorlid gerealiseerd en vormt de verbinding met de gerenoveerde werkplaatsen.
Voor het samenhangende beeld is gekozen voor eenduidigheid in materiaal- (metaal en glas) en kleurgebruik en kenmerkt zich door een zakelijke vormgeving. Wel heeft elk bouwdeel door haar specifieke aandeel in glas en toegepaste metaalprofileringen zijn eigen herkenbaarheid naar buiten gekregen.

Dit project is in dienst van Architectenbureau Huibers&Jarring BV gerealiseerd.

 
Loading...