Ritmeesterkwartier Veenendaal - Herontwikkeling van een (gedeeltelijk monumentaal) binnenstedelijk fabriekscomplex tot Woon-, Werk- en Cultuurlandschap.

info
full screen
×opdrachtgever
Ritmeester Cigars

projectontwikkeling
Stichts Beheer van 1952

planlocatie
Veenendaal, industriecomplex Ritmeester Cigars

omvang monumentaal deel industriecomplex
wonen, werken, welzijn en cultuur

planvorming
2011 - 2012 n.g.

link
ritmeesterkwartier


Vraagstelling / Plandefinitie

Transformatie van een fabriekscomplex tot een omgeving voor wonen, werken, cultuur en welzijn.Toelichting op het plan

In de vorige eeuw werd de samenleving van Veenendaal in sterke mate bepaald door de wol- en sigarenindustrie. Momenteel zijn nog slechts twee locaties uit de industriële geschiedenis van Veenendaal herkenbaar aanwezig, namelijk de Hollandia Wolfabriek en de Ritmeesterfabriek. Naast het bieden van een grote werkgelegenheid speelden de industriële werkgevers een belangrijke rol in de lokale maatschappelij door het oprichten van clubs, zoals zang- en toneelverenigingen.

Het oudste deel van de Ritmeesterfabriek dateert uit 1911-1913 en betreft een zogenaamde kasteelfabriek. De fabriek is tot de jaren ‘80 steeds verder uitgebreid. Het fabriekscomplex is momenteel buiten bedrijf. In het samenwerkingsverband Ritmeesterkwartier Architecten is in hoofdlijnen een nieuwe stedenbouwkundige en programmatische invulling voor het gehele fabriekscomplex geformuleerd, waarbij de geest van de voormalig functionele en maatschappelijke rol gerespecteerd wordt. Naast het terugbrengen van werken, zal is er dan ook ruimte gemaakt voor wonen, cultuur en leisure.

Het specifieke eigen aandeel ligt in het ontwerp voor de herontwikkeling en transformatie van het vooroorlogse deel van het complex. Door het tactisch slopen van latere toevoegingen worden de belangrijkste delen van de oudbouw weer zichtbaar en toegankelijk gemaakt. De kasteelfabriek zal ruimte bieden aan de creatieve industrie. De daarachter gelegen, latere uitbreiding met een pakhuis in betonskelet zal ruimte bieden aan tijdelijke, begeleide woonvormen danwel een stadshotel. Het annex gelegen bouwdeel, wat als onder andere kantine fungeerde en middels een loopbrug met de kasteelfabriek is verbonden, zal een horecavoorziening met vergadercapaciteit en een kleine theaterzaal gaan huisvesten.

Gedeelten van het hallencomplex zullen worden gesloopt. Door het strippen van de eerste hal, waarbij de prominente spantenconstructie als een pergola over het plein zal worden gehandhaafd, wordt een bijzondere verblijfsplek als schakelelement tussen het monumentale deel en de productiehallen gecreëerd.

Dit project is in dienst van Architectenbureau Huibers&Jarring BV gerealiseerd.
Loading...