Studiepaviljoen RSG Magister Alvinus te Sneek - Nieuwbouw mediatheek en studieomgeving voor de optimalisatie van het leerprogramma

info
full screen
×

opdrachtgever
Stichting RSG Magister Alvinus

planlocatie
Sneek, Almastraat 5

omvang
Studiepaviljoen / mediatheek incl. interieur en buitenruimte

planvorming
2014 - 2016

realisatie
2016 - 2017

link
rsg-sneek studiepaviljoen

Vraagstelling / Plandefinitie

Uitbreiding van het bestaande schoolcomplex met een aansprekende mediatheek en studieomgeving met circa 100 studiewerkplekken, leesplekken en studie- en overlegruimten.Toelichting op het plan

De uitbreiding geeft onderdak aan de mediatheek en studieomgeving voor circa 100 leerlingen. Het scholencomplex bestaat uit een na-oorlogse bebouwing (1948) en een grootschalige uitbreiding (2000). Tussen deze twee bouwdelen ligt een binnenhof van circa 1.100m² welke vrijwel niet in gebruik is. Mede gezien het momumentale karakter van het na-oorlogse Rijksscholengebouw en de mogelijkheid de binnenhof te reactiveren is ervoor gekozen de uitbreiding aan de ‘binnenzijde’ van het complex te plaatsen.

De uitbreiding heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 460m² en is binnen een U-vormige buitenruimte binnen het monumentale bouwlid gelegd. In essentie bestaat de uitbreiding ‘slechts’ uit een (gedeeltelijk transparant) dak en een vliesgevel op de kop om het geheel af te sluiten. De uitbreiding heeft het karakter van een paviljoen meegekregen. Hierdoor heeft het studiepaviljoen een uitstraling gekregen welke ondergeschikt is aan de monumentale oudbouw en wordt hiermee de beleving van de ruimte als overgang binnen- en buitenruimte (nieuw ingerichte binnentuin) benadrukt. Het dak ligt enigszins op één oor, waarmee een logische relatie wordt gelegd met de aan weerszijden gelegen gebouwvleugels met afwijkende hoogtematen.
Om een aansprekende, maar rustige omgeving te creëren is ervoor gekozen materialen in natuurlijke tonen met een hoogtactiele waarde en sobere detaillering toe te passen. De vloer betreft een gevlinderde betonvloer en de gemetselde buitenwanden van de oudbouw vormen aan drie zijden de binnenwanden van de leeromgeving. De kopgevel is opgetrokken uit een dragende houten vliesgevel. De dakondersteunende constructie bestaat uit gelamineerde houten kolommen en liggers welke de binnenruimte in één keer overspannen. Hierop is een akoestisch geperforeerde stalen dakplaat in het zicht aangebracht en zijn over de diepte van de ruimte twee lichtstraten aangebracht, mede om de aangrenzende binnenruimten blijvend van voldoende daglicht te voorzien. De volledige ruimte is voorzien van vloerverwarming. Voor de luchtverversing is uitgegaan van een CO2-gestuurd systeem en is uitgelegd conform de eisen van 'de frisse school', waarbij de lucht middels een airsock optimaal verdeeld in de ruimte wordt gebracht.

Tevens zijn het ontwerp en de sturing van de realisatie van het interieur en de binnenhof verzorgd.
Het volledige interieur is maatwerk. De meubels en studiecabines zijn uitgevoerd in berken betonplex met een grijze topafwerking. Net als de leerlingen en de boeken geven de zitmeubelen kleur aan het geheel. Voor de verlichting is gebruikt gemaakt van een vrijhangend spanningsrailsysteem.
Ook de binnenhof heeft een didactische invulling gekregen. De beplanting laat elk seizoen een andere kleur zien en voor de afdeling Diensten en Producten zijn er plantenbakken gerealiseerd, waarvan de planten door de leerlingen worden verzorgd en gebruikt. Langs de rondloop door de binnenhof zijn sokkels geplaatst waarop leerlingen hun kunstwerken kunnen presenteren. De plantenbakken, de tribune met zicht op het studiepaviljoen en de sokkels zijn opgetrokken uit oude terrastegels uit de oude binnenhof.

Loading...