SPIRIT - Herstructurering Ronde Erf te Veenendaal - Masterplan voor een impuls voor het hart van een bloemkoolwijk

info
full screen
×opdrachtgevers
- Stichting wijkcentrum Dragonder
- Protestantse Gemeente te Veenendaal
- De Hoge Dennen Holding BV

planlocatie
Veenendaal wijk Dragonder-Noord, Ronde Erf

omvang
- transformatie wijkcentrum en nieuwbouw kerkzaal
- uitbreiding retailprogramma
- toevoeging woonprogramma
- herinrichting openbare ruimte en infrastructuur

planvorming
2007 - 2012

realisatie
2012 - 2014

link(s)
Wijkcentrum Aller Erf
Protestantse Gemeente Veenendaal, wijkkerk Aller Erf
Stichting Zideris, Onze Winkel
De Hoge Dennen, retailaanbod Ronde Erf
Stichting Kwintes, begeleid wonen
Stichting Kwintes, behandeling en begeleiding binnen een beschermende woonvorm



Vraagstelling / Plandefinitie masterplan SPIRIT

De wijk Dragonder in Veenendaal is een typische bloemkoolwijk uit de jaren ‘60 (van de vorige eeuw). Het centrum heeft een verouderde structuur en voor de huidige vraag een ontoereikende programmering. De eigenaren van de gebouwen hebben zich binnen het samenwerkingscollectief SPIRIT verenigd met het doel het hart van de wijk te revitaliseren. Daarnaast ambieert de Protestantse Gemeente, welke al ruim 40 jaar van de sporthal gebruikt maakt voor haar vieringen, een ‘eigen’ wijkkerk om haar missionaire karakter vorm te kunnen geven.
De totale revitalisatie (SPIRIT, Masterplan Aller Erf) bestaat uit drie plandelen: de winkel- en woonbebouwing, het wijkcentrum met kerkzaal, en de openbare ruimte.
Door herpositionering en uitbreiding van het winkelprogramma, toevoeging van wonen (in de vorm van begeleid wonen), uitbreiding van het welzijnsprogramma én de herstructurering van de openbare ruimte is een nieuwe impuls gegeven aan het hart van de wijk.

De ontwerpen voor de verschillende bouwdelen, inclusief de hoofdlijnen voor de openbare ruimte, zijn volledig ter hand genomen en gecoördineerd. De bestaande omgeving bestaat uit een veelvoud van vormen en materialen. Voor de nieuwe toevoegingen is zowel in vorm als materialisatie gezocht naar een zekere mate van abstractie, waardoor er een rustig tegenwicht is ontstaan tegenover de bestaande bakstenen bebouwing. Gekozen is voor de combinatie van hout en baksteen in een natuurlijke uitstraling, welke algheel leidend is geworden voor de uitstraling en in alle bouwdelen binnen de revitalisatie (al dan niet binnenstebuiten
gekeerd) terugkeert.



Toelichting op het deelplan wijkcentrum en kerkzaal Aller Erf

Onderdeel van het Masterplan SPIRIT betreft de gedeeltelijke vernieuwbouw van het bestaande wijkcentrum Aller Erf en uitbreiding door toevoeging van een multifunctionele kerkzaal. Op basis van het gedefinieerde stedenbouwkundig plan is in samenspraak met de opdrachtgevers een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld. Aansluitend is dit vertaald in het functioneel en architectonisch ontwerp voor zowel de vernieuwbouw van het wijkcentrum alsook de multifunctionele kerkzaal.
Met het verplaatsen en aanpassen van de programma-onderdelen heeft het voorheen introverte wijkcentrum een meer open karakter naar het nieuwe plein gekregen. De kerkelijke gemeente hield al meer dan 30 jaar haar vieringen in de sportzaal. Met de realisatie van een lang geambieerde, eigen kerkzaal komt het missionaire karakter van de gemeente eindelijk tot uiting.
Naast het volledige ontwerp zijn voor de algehele planuitwerking de interne en externe projectcoördinatie, als ook de directievoering gedurende de realisatie ter hand genomen. Daarnaast is de volledige inrichting van de kerkzaal verzorgd inclusief het ontwerp van de meubelen voor de liturgische viering.



Toelichting op het deelplan retail en (individueel beschermd) wonen

Het nieuwbouwblok is het belangrijkste, structurende element binnen de herstructurering van het werkgebied. Door de positionering ervan is een omsloten verblijfsplein ontstaan; de plek voor ontmoeting van het gerevitaliseerde hart.
Het plan biedt middels een vrij-indeelbaar oppervlak ruimte voor dagwinkels, welke gedeeltelijk voor de uitbreiding van de supermarkt hebben moeten wijken. Op de eerste verdieping is een collectieve patio voorzien, waaromheen twee groepswoningen voor elk 6 bewoners zijn gerealiseerd. Op de tweede en derde verdieping zijn in totaal 16 RIBW-appartementen (ca 40m²) met collectieve voorzieningen gelegen.

In de exterieure gevel van het nieuwbouwblok is gezocht naar een spel van wisselende gevelopeningen om de gevoelsmatige hoogte van het relatief aanzienlijke blok te reduceren. De hoogtepositionering en het formaat ervan hangen af van de achterliggende functie; de kozijnen in de woonkamers van de appartementen zijn lager geplaatst dan de kozijnen in de slaapkamer, waardoor de bewoner (met autistische indicatie) zelf ervoor kan kiezen wel of geen contact te hebben met de ‘buitenwereld’. De gevelopeningen ter plaatse van de daktuin en galerijen geven doorkijkjes naar de opgeving.
De verticale houten lattenstructuur van de buitengevels is zo fijnmazig, dat deze als een massa is gaan werken; een stevig robuust blok met een beschermend karakter. Daarentegen ‘verzacht’ het hout juist de beleving van de massa in de omgeving. Het verzilverende, onbehandelde hout (Timborana/Favinha prunella) geeft het gebouw tevens een steeds wijzigende uitstraling, al naar gelang het weertype.
Voor de gevels aan de binnentuin is gekozen voor een witte vezelcementplaat, waardoor deze omsloten buitenruimte als licht en zeer prettig wordt ervaren. Verschillende overdekte terrassen op het daktuindek en de galerijen geven de bewoners de mogelijkheid van een beschutte en beschermde buitenruimte.

Op een later moment in de ontwikkeling van de gehele revitalisatie is de uitbreiding van de supermarkt opgetopt met acht kleine appartementen, welke ook aan het begeleid wonen zijn gelieerd. Deze ‘optopping’ versterkt het omsloten karakter van lommerrijke plein. De appartementen hebben een individueler karakter en zijn voor de bewoners bedoeld als laatste stap naar geheel zelfstandig wonen.

Dit project is in dienst van Architectenbureau Huibers&Jarring BV gerealiseerd.
Loading...