The Grand Student Hall - Transformatie Grand Hotel Heerlen - Transformatie van een hotel **** tot short- en medium stay binnen een hospitality-concept

info
full screen
×opdrachtgever
Amrâth Hôtels & Restaurants

planlocatie
Heerlen, Groene Boord

omvang
Algehele transformatie van het voormalige hotel met 104 hotelkamers en serviceruimten tot flexibele verblijfsomgeving voor studenten, expats, starters en jongeren binnen een hospitality-concept

planvorming
2015

realisatie
2015 - heden

link
The Grand Student HallVraagstelling / Plandefinitie

Met de transformatie van het voormalig Grand Hotel Heerlen wordt beoogd het buiten gebruik geraakte hotelgebouw, op tactische wijze, middels een markttechnisch en maatschappelijk relevante invulling een tweede leven in te blazen, teneinde met beperkte financiële risico’s tot een attractief en duurzaam commercieel renderend geheel te komen.Toelichting op het plan

Binnen de mogelijkheden van (tijdelijk) afwijkend gebruik binnen de Wro en gebaseerd op de beleidsdoelstellingen én markt in Heerlen is in eerste instantie een verblijfsomgeving voor (al dan niet internationale) studenten gecreeërd. Hiertoe zijn de verdiepingen gefaseerd geüpgraded en voorzien van onder andere gemeenschappelijke voorzieningen. Tevens heeft een integrale gevelaanpassing plaatsgevonden om aan te sluiten bij de beoogde look-and-feel. Dit alles is gefaseerd en op basis van de vraag uit de markt uitgevoerd.
In tweede instantie leeft het idee dit uit te bouwen naar een verblijfsomgeving voor een breder publiek zoals expats, jongeren en starters, en doorontwikkeling van de begane grond voor multifunctioneel gebruik.
Loading...